Matrícula i inscripció

Matrícula i inscripció als cursos

Període d’inscripció del 22 de juliol al 15 de setembre.

         El CURS ESTÀ OBERT A TOT EL PÚBLIC, major de 15 anys.

(Si us plau, llegiu atentament tots els passos a seguir per a fer la matrícula.)

La matrícula és indispensable per poder realitzar el curs.
El pagament de l’import del curs es realitzarà a través de transferència o ingrés en compte corrent, no s’acceptarà diners en efectiu ni pagaments amb targeta. La matrícula i la plaça seran efectives un cop s’hagi pagat l’import del curs.
L’Institut Sejong de Barcelona es reserva el dret d’anul·lar un grup si no s’arriba al mínim d’alumnes establert (mínim 5 alumnes).

1. Preu dels cursos

    • Cursos regulars: 150 € (per cada nivell)
    • Cursos intensius (hivern o estiu): 100€

2. Dades de transferència al compte corrent (cursos regulars)

    • Banc: BBVA
    • Titular: UAB (Institut Sejong de Barcelona)
    • Compte IBAN:  ES48 0182 6035 4202 0161 0323
    • Concepte: Sejong (nivell) + Nom d’alumne

IMPORTANT: indiqueu al concepte de l’ingrés (SEJONG NIVELL + EL VOSTRE NOM). Per tal que la matrícula sigui efectiva, cal adjuntar el comprovant del pagament al formulari omplert.
Un cop començat el curs no es farà cap devolució (excepte els casos justificats amb justificant mèdic). Més detalls a Devolucions i reemborsaments.

3. Formularis d’inscripció

Per a matricular-se, s’ha d’omplir primer el formulari d’inscripció, adjuntant el comprovant del pagament del curs corresponent.

1r semestre curs 2024-2025 (setembre-desembre)

Classes presencials

GRUP Enllaç al formulari
Sejong 1 (1A) (grup 1) | Dl. i Dc. 15 h Enllaç
Sejong 1 (1A) (grup 2) | Dt. i Dc. 17:30 h Enllaç
Sejong 1 (1A) (grup 3) | Dt. i Dj. 15 h Enllaç
Sejong 1 (1A) (grup 4) | Dt. i Dj. 17:30 h  Enllaç
Sejong 2 (1B) (grup 1) | Dm. i Dj. 15 h Enllaç
Sejong 2 (1B) (grup 2) | Dl. i Dc. 17:30 h Enllaç
Sejong 3 (2A) (grup 1) | Dl. i Dc. 15 h Enllaç
Sejong 3 (2A) (grup 2) | Dt. i Dj. 15 h Enllaç
Sejong 3 (2A) (grup 3) | Dt. i Dj. 17:30 h Enllaç
Sejong 4 (2B) | Dl. i Dc. 15 h Enllaç
Sejong 5 (3A) (grup 1) | Dl. i Dc. 15 h Enllaç
Sejong 5 (3A) (grup 2) | Dl. i Dc. 17:30 h Enllaç
Sejong 5 (3A) (grup 3) | Dt. i Dj. 15 h Enllaç
Sejong 6 (3B) (grup 1)  | Dt. i Dj. 15 h Enllaç
Sejong 6 (3B) (grup 2)  | Dt. i Dj. 17:30 h Enllaç
Sejong 7 (4A) (grup 1) | Dl. i Dm. 15 h Enllaç
Sejong 7 (4A) (grup 2) | Dl. i Dm. 17:30 h Enllaç
Sejong 8 (4B) | Dt. i Dj. 15 h Inscripció a través de correu electrònic. Escriviu a info.sejongbarcelona@gmail.com.

Classes online

GRUP Enllaç al formulari
Sejong 3 (2A) ONLINE | Dl. i Dc. 18 h Enllaç
Sejong 4 (2B) ONLINE | Dl. i Dc. 18 h Enllaç
Sejong 5 (3A) ONLINE | Dt. i Dj. 18 h Enllaç
Coreà avançat (고급반) | Dl. i Dc. 17:30h Inscripció a través de correu electrònic. Escriviu a info.sejongbarcelona@gmail.com.

4. Període de matriculació (curs 2024-2025)

Matrícula (1r semestre) oberta del 22 de juliol al 15 de setembre (cursos regulars).

  • Pels alumnes de nou accés amb coneixement previ de la llengua hauran de fer un examen de nivell en línia (CLIC) i, segons els resultats, us indicarem el nivell del qual us heu de matricular. Aquesta prova de nivell està reservada exclusivament als estudiants de nou accés. És una eina per avaluar “aproximadament” el nivell d’idioma de l’estudiant. No es podrà fer servir com a mètode d’accés a un nivell superior per als alumnes que han suspès l’examen del curs anterior.
  • Si ja t’has matriculat prèviament d’algun curs amb nosaltres, no és necessari fer l’examen de nivell.
  • En cas de suspens de l’examen, hi ha la possibilitat de realitzar una recuperació. L’examen de recuperació tindrà lloc al despatx de l’Institut Sejong una setmana abans del començament de curs (aproximadament). En cas de voler realitzar-lo, envieu un correu a info.sejongbarcelona@gmail.com i poseu d’assumpte “Examen de recuperació (+ el nivell a recuperar) (+ nom i cognoms)“. Exemple: Examen de recuperació Sejong 4 Pau Fabregat Fabregat. 

     Sejong Korean Edición 2022 – ed. King Sejong Institute 

Els llibres de text es poden adquirir individualment a la web de la llibreria especialitzada: Aprende Coreano Hoy o a l’oficina de l’Institut amb un descompte indicant “compra conjunta” al formulari d’inscripció. Amb descompte de compra conjunta, tenen un preu aproximadament de 19 € Feu el pagament (en metàl·lic) a l’oficina de l’Institut (NO ADJUNTEU-HO AMB LA MATRICULA! ja que nosaltres no venem el llibre. Si necessiteu la factura, compreu directament a la web de la llibreria.)

En el cas dels alumnes de les classes online que visquin massa lluny, es poden adquirir individualment a la web de la llibreria: Aprende Coreano Hoy. El que s’utilitza a les classes és el Student’s Book.

Si utilitzeu el codi “TRADUCOREANO2024“, tindreu un 5% de descompte.

També hi ha l’opció de vendre i comprar llibres de text de segona mà (Sejong Korean Edición 2022 – King Sejong Institute), a condició que estiguin disponibles. El preu de venta serà de 10€ (per més detalls, dirigiu-vos a Llibres de text de segona mà).

Per a vendre:

 • Portar el(s) llibre(s) que es volen posar en venta al despatx de l’Institut Sejong.
 • Acordar un preu.
 • Donar-nos les teves dades per a poder contactar amb tu si el teu llibre es ven (nom i cognoms, DNI, número de telèfon, correu electrònic).
 • Emmagatzemem el(s) llibre(s) fins que es venguin.
 • Un cop venut(s), venir altre cop al despatx de l’Institut Sejong a adquirir els diners (seran sempre en efectiu).

Per a comprar:

 • Contactar amb nosaltres per correu a info.sejongbarcelona@gmail.com o trucant-nos al 935868824.
 • Preguntar si està disponible el llibre del curs que desitges.
 • Si la resposta és “sí”, venir al despatx de l’Institut Sejong.
 • Pagar el llibre en efectiu.