Coreà bàsic intermedi 2A (Sejong 3)

Per matricular-se d’aquest curs, és necessari que l’alumne hagi assimilat els continguts de coreà bàsic inicial 1 i 2 (Sejong 1 i 2) per seguir el ritme de les classes. Aquells alumnes que no hagin estudiat abans a l’Institut Sejong, podran realitzar un examen de nivell per tal de comprovar que tenen els coneixements necessaris per seguir les classes.

Es seguirà la metodologia del llibre de text Coreà Sejong 3. Els continguts es tractaran seguint la seqüència: introducció – assimilació (exercicis més mecànics) – ús, amb un èmfasi especial en la pràctica comunicativa. S’esperarà que els alumnes siguin capaços d’emprar-los a l’hora de comunicar-se efectivament.

 

Continguts gramaticals:
– La feina i el temps lliure
– Felicitar durant les celebracions
– Anar de compres
– Organitzar viatges
– Comportament
– El clima
– Somnis

Continguts gramaticals:
– Negació
– Connectors disjuntius
– Subordinades causals i concessives
– Nominalització
– Plans, decisions i desitjos
– Habilitat
– Prohibicions i permís

S’espera que l’alumne adquireixi al voltant de 500 paraules noves.