Coreà intermedi 4A (Sejong 7)

Per matricular-se d’aquest curs, és necessari que l’alumne hagi assimilat els continguts dels cursos fins a coreà intermedi 1 (Sejong 6) per seguir el ritme de les classes. L’alumnat nou podrà fer una proba de nivell per comprovar que es capaç de seguir el curs. Aquest curs va dirigit a les persones que vulguin consolidar les seves competències comunicatives i lingüístiques de coreà en el seu àmbit de treball.

Es seguirà la metodologia del llibre de text Coreà Sejong 7. Els continguts es tractaran seguint la seqüència: introducció – assimilació (exercicis més mecànics) – ús, amb un èmfasi especial en la pràctica comunicativa. S’esperarà que els alumnes no solament adquireixin un domini mecànic, sinó que també siguin capaços d’emprar-los a l’hora de comunicar-se efectivament.

 

Continguts comunicatius i socioculturals:

– El lleure i aficions

– Les símptomes i medicaments

– El matrimoni, caràcter i personalitat de familiars

– Les despeses i gestió econòmica

– Les primeres impressions

– Els rumors i proverbis

– Els programes de televisió i mitjans de comunicació

– Experiències d’accidents

– Àmbit laboral i entrevista de feina

– La geografia i regions

– Presentar el seu país, símbols i industries

Continguts gramaticals:

– Terminació de suggeriment

– Connector de canvi d’estat o d’acció

– Connectors concessius i comparatiu

– Partícula especifica de condició

– Terminació informal de narració

– Conjuncions coordinants

– Connector continuatiu i d’adjunció

– Terminacions de verb introductor de citació

– Connector condicional d’argumentació

– Substantius no autònoms de substitució, resultat

– Verb perifràstic de suposició, probabilitat, llàstima, intenció

– Partícula instrumental de rol o destinació

L’alumne aprendrà al voltant de 779 paraules noves.