Coreà intermedi 3A (Sejong 5)

L’alumne ha d’haver assimilat els continguts de Coreà bàsic inicial i intermedi (Sejong 1, 2, 3 i 4) per poder matricular-se i seguir el ritme de les classes. Aquest curs va dirigit a les persones que vulguin aprofundir el seu coneixement de l’idioma o mantenir el seu nivell desprès d’una estada a Corea. Les classes seran ofertes en coreà. En cas d’alumnes nous, es podrà dur a terme una proba de nivell per garantir el bon seguiment del curs.

Es seguirà la metodologia del llibre de text Coreà Sejong 5. Els continguts es tractaran seguint la seqüència: introducció – assimilació (exercicis més mecànics) – ús, amb un èmfasi especial en la pràctica comunicativa. S’esperarà que els alumnes no solament adquireixin un domini mecànic, sinó que també siguin capaços d’emprar-los a l’hora de comunicar-se efectivament.

 

Continguts comunicatius i socioculturals:
– Propòsits i metes
– Parlar del clima i estacions
– Preguntar i donar indicacions
– Descriure oci i hobbies
– Compromisos
– Expressar favors, rebutjos i desitjos
– Definir emocions i benestar

Continguts comunicatius i socioculturals:
– Plans de futur
– Opinions, possibilitats i eleccions
– Oracions subordinades adjectives, causatives i consecutives
– Oracions adversatives
– Comparacions
– Condicionals variats i suggeriments
– Parla informal i honorífica

S’espera que l’alumne adquireixi unes 740 noves paraules.