Coreà bàsic inicial 1B (Sejong 2)

 

Per matricular-se d’aquest curs, cal haver superat el curs Corea bàsic Inicial (1A), o presentar la documentació que acrediti el seu nivell (possibilitat de prova de nivell).

La funció d’aquest curs es ampliar el coneixement d’aspectes bàsics de l’estructura fonètica, lèxica, sintàctica i semàntica per tal que l’alumne pugui comunicar-se en àmbits de la vida quotidiana.

Es seguirà la metodologia del llibre de text Coreà Sejong 2. Els continguts es tractaran seguint la seqüència: introducció – assimilació (exercicis més mecànics) – ús, amb un èmfasi especial en la pràctica comunicativa.

 

Continguts gramaticals:
– Preguntar i respondre sobre la vida quotidiana
– Parlar dels hàbits
– Demanar menjar
– Presentar la família
– Explicar i planificar viatges
– Anar al metge
– Descriure emocions i sentiments

Continguts gramaticals:
– Connectors auditius i contrastius
– Subordinades causals
– Accions consecutives i en curs
– Peticions
– Modificadors
– Partícula honorífica
– Intenció

L’alumne augmentarà el seu vocabulari en 300 noves paraules noves.