Horaris i Matriculació

Horaris 2n Semestre 2021-22

(del 7 de febrer de 2022 al 23 de juny de 2022)

 

PRESENCIAL  Formulari presencial primavera 2022

 

GRUP CURS HORARI Màx. ALUMNES AULA
1 Coreà bàsic inicial 1A (Sejong 1) Dilluns i Dimecres | 15:00 – 17:00 20 103
2-1 Coreà bàsic inicial 1B (Sejong 2 Dilluns i Dimecres | 15:00 – 17:00 COMPLET 105
2-2 Coreà bàsic inicial 1B (Sejong 2 Dimarts i Dijous | 15:00 – 17:00 20 205
2-3 Coreà bàsic inicial 1B (Sejong 2)    Dilluns i Dimecres | 15:00 – 17:00 20 110
3 Coreà bàsic intermedi 2A (Sejong 3 Dimarts i Dijous | 15:00 – 17:00 20 204
4 Coreà bàsic intermedi 2B (Sejong 4 Dilluns i Dimecres | 15:00 – 17:00 20 207
5 Coreà intermedi 3A (Sejong 5) Dimarts i Dijous | 15:00 – 17:00 20
6 Coreà intermedi  3B (Sejong 6 Dimarts i Dijous | 15:00 – 17:00 20 203
7 Coreà intermedi 4A (Sejong 7 Dilluns i Dimecres | 15:00 – 17:00 20 203
8 Coreà intermedi 4B (Sejong 8 Dimarts i Dijous | 15:00 – 17:00 20

 

ONLINE  Formulari online primavera 2022

 

GRUP CURS HORARI Màx. ALUMNES ONLINE
9 Coreà bàsic inicial 1A (Sejong 1) ONLINE Dimarts i Dimecres | 18:00 – 20:00 20
10 Coreà bàsic intermedi 2A (Sejong 3) ONLINE Dilluns i Dimecres | 17:30 – 19:30 20
11 Coreà bàsic intermedi 2B (Sejong 4) ONLINE Dilluns i Dimecres | 18:00 – 20:00 20
12 Coreà intermedi 3A (Sejong 5) ONLINE Dimarts i Dijous | 17:30 – 19:30 20
13 Coreà intermedi 4A (Sejong 7) ONLINE Dimarts i Dijous | 17:30 – 19:30 20
14 Coreà intermedi 4B (Sejong 8) ONLINE Dilluns i Dimecres | 18:00 – 20:00 20
15 Coreà avançat 1 (+info) 3 hores setmanals 20

*L’horari es pot veure modificat segons la disponibilitat de les aules i la situació sanitaria del Covid-19.

Calendari del curs 2021-2022
Els cursos de l’Institut Rei Sejong s’imparteixen a la Facultat de Traducció i Interpretació, UAB.

· Període primer semestre

Del 13 de setembre de 2021 al 23 de desembre de 2021.

· Període segon semestre

Del 7 de febrer de 2022 al 23 de juny de 2022.  
Setmana santa del 11 d’abril al 18 d’abril de 2022 (ambdós inclòs)

Matrícula dels cursos

La matrícula és indispensable per poder realitzar el curs. El preu dels cursos inclou la matrícula.

El pagament de l’import del curs es realitzarà a través de transferència o ingrés en compte corrent, no s’acceptarà diners en efectiu ni pagaments amb targeta. La matrícula i la plaça seran efectives un cop s’hagi pagat l’import del curs.

L’Institut Sejong de Barcelona es reserva el dret d’anul·lar un grup si no s’arriba al mínim d’alumnes establert (mínim 5 alumnes).

(1) Preu dels cursos

  Cursos regulars (1-7):  150 € per cada nivell
                                       *Un cop començat el curs no es farà cap devolució.
  Cursos intensius (estiu i hivern) : 80 € per curs

(2) Compte corrent cursos regulars PRESENCIAL

  BBVA

  Titular: UAB (Institut Sejong de Barcelona)
  Concepte: Sejong (nivell) + Nom d’alumne
  Compte IBAN :  ES48 0182 6035 4202 0161 0323

IMPORTANT: indiqueu al concepte de l’ingrés: SEJONG + vostre nom. Per tal que la matrícula sigui efectiva cal adjuntar el comprovant del pagament al formulari omplert.
 *Un cop començat el curs no es farà cap devolució.

(3) Període de matriculació

Matrícula oberta a partir del 3 de gener!

    • Pels alumnes de nou accés amb coneixement previ de la llengua hauran de fer un examen de nivell, i enviar el document amb els resultats per correu electrònic per indicar-vos el nivel del qual us heu de matricular.
    • Si ja t’has matriculat prèviament de cap curs amb nosaltres no es necessari fer l’examen de nivell.

Per a matricular-se, s’ha d’omplir primer el formulari de inscripció adjuntant el comprovant del pagament del curs corresponent.

Formulari presencial primavera 2022

Formulari online primavera 2022

 

Els llibres es poden adquirir a l’oficina de l’Institut amb un descompte o a la web de la llibreria especialitzada en idioma coreà: https://www.aprendecoreanohoy.com/.

Tenen un cost de 17,50 €, el pagament a l’oficina de l’Institut (en metàl·lic)