Horaris i Matriculació

I. Horaris del curs 2023-24 

Les classes de l’Institut Sejong s’imparteixen a la Facultat de Tradució i Intertpretació (Edifici K) de la UAB.

Calendari del curs 2023-2024

  -Període primer semestre
   Del 12 de setembre de 2023 al 22 de desembre de 2023.·

  -Període segon semestre

   Del 12 de febrer de 2024 al 21 de juny de 2024.  

Setmana santa del 24 de març al 1 d’abril de 2024 (ambdós inclòs)

El primer semestre del curs 23-24 comença el 12 de setembre i s’acaba el 22 de desembre.
Per a matricular-se, s’ha d’omplir primer el formulari d’inscripció adjuntant el comprovant del pagament del curs corresponent.  

Matrícula oberta  fins al 15 de setembre de 2023 (cursos regulars).

A partir del 12 de setembre, la matricula es fa “manualment”.  Per matricular-se, escriu-nos a la secretaria   

info.sejongbarcelona@gmail.com

 

<Classes presencials>

GRUPs presencials CURS HORARI Aula (edifici K, FTI, UAB)
Sejong 1 (grup 1)
(Complet)
Sejong 1A (bàsic inicial 1)
Dilluns i Dimecres | 15:00 h a 17:30 h 205
Sejong 1 (grup 2) Sejong 1A (bàsic inicial )
Dimarts i Dijous | 15:00 h a 17:30 h 203
Sejong 2 Sejong 1B (bàsic inicial 2)
Dilluns i Dimecres | 15:00 h a 17:30 h 101
Sejong 3 (grup 1)
(COMPLETA)
Sejong 2A (bàsic intermedi) Dilluns i Dimecres | 15:00 h a 17:30 h 105
Sejong 3 (grup 2) Sejong 2A (bàsic intermedi 1)
Dimarts i Dijous | 15:00 h a 17:30 h 112
Sejong 4 Sejong 2B (bàsic intermedi 2)
Dilluns i Dimecres | 15:00 h a 17:30 h 203
Sejong 5 (grup 1) Sejong 3A (bàsic intermedi 3)
Dilluns i Dimecres | 15:00 h a 17:30 h

112

Sejong 5 (grup 2) Sejong 3A (bàsic intermedi 4)
Dimarts i Dijous | 15:00 h a 17:30 h 204
Sejong 6 Sejong 3B ( intermedi 1)
Dimarts i Dijous | 15:00 h a 17:30 h  
Sejong 7 Sejong 4A ( intermedi 2) Dimarts i Dijous  | 15:00 h a 17:30 h 103

 

<Classes ONLINE> 

Grup (Nivell) Curs *Horari

Sejong 2

Sejong 1B ( bàsic inicial 2) Dilluns i Dimecres (18:00h-20:00h)
Sejong 3 Sejong 2A (bàsic intermedi 1) Dimarts i Dijous (18:00h-20:00h)
Sejong 4 Sejong 2B (bàsic intermedi 2) Dimarts i Dijous (17:00h-19:00h)
Sejong 6 Sejong 3B ( intermedi 1) Dimarts i Dijous (18:00h-20:00h)
Sejong 8 Sejong 4B (Coreà intermedi)  Dilluns i Dimecres (18:00 h-20:00 h)
Coreà avançat 1 & 2 Coreà avançat 1 (읽기, 문법)
Coreà avançat 2 (쓰기)

Avançat 1 – Dimarts (17:00h- 20:00h).
Avançat 2 – Dijous (17:00h- 20:00h)

* L’horari de classes online pot estar subjecte a petits canvis.  

**Per a cursos online, l’alumne podrà romandre al mateix curs (el mateix nivell) dues vegades com a màxim.

Desprès de dos intents, es poden matricular només en el grup “presencial” del mateix nivell.

II. Matrícula dels cursos

La matrícula és indispensable per poder realitzar el curs.
El pagament de l’import del curs es realitzarà a través de transferència o ingrés en compte corrent, no s’acceptarà diners en efectiu ni pagaments amb targeta. La matrícula i la plaça seran efectives un cop s’hagi pagat l’import del curs.
L’Institut Sejong de Barcelona es reserva el dret d’anul·lar un grup si no s’arriba al mínim d’alumnes establert (mínim 5 alumnes).

(1) Preu dels cursos150 € per cada nivell
                   Cursos intensius (hivern o estiu):  100€,     Coreà avançat (45 h):  100€

(2) Compte corrent cursos regulars

— BBVA

 –Titular: UAB (Institut Sejong de Barcelona )
 –Concepte: Sejong (nivell) + Nom d’alumne
 –Compte IBAN :  ES48 0182 6035 4202 0161 0323

IMPORTANT: indiqueu al concepte de l’ingrés: SEJONG + vostre nom. Per tal que la matrícula sigui efectiva cal adjuntar el comprovant del pagament al formulari omplert.
 *Un cop començat el curs no es farà cap devolució (excepte els casos justificats amb justificant mèdic).

(3) Període de matriculació

Matrícula  oberta a partir del 17 de juliol  fins al 15 de setembre de 2023 (cursos regulars)*

    • Pels alumnes de nou accés amb coneixement previ de la llengua hauran de fer un examen de nivell  (per fer la prova, a escriure a info.sejongbarcelona@gmail.com) i segons els resultats us indicarem el nivell del qual us heu de matricular. Aquesta prova de nivell està reservada exclusivament als estudiants de nou accés. És una eina per avaluar “aproximadament” el nivell d’idioma de l’estudiant. No es podrà fer servir com a mètode d’accés a un nivell superior per als alumnes que han suspès l’examen del curs anterior.
    • Si ja t’has matriculat prèviament d’algun curs amb nosaltres no és necessari fer l’examen de nivell.
    • En cas de suspens de l’examen, hi ha la possibilitat de realitzar una recuperació. L’examen de recuperació pel semestre febrer-juny 2023 tindrà lloc el 4 i 5 de setembre de 2023 al despatx de l’Institut Sejong. En cas de voler realitzar-lo, envieu un correu a info.sejongbarcelona@gmail.com i poseu d’assumpte “Examen de recuperació (+ el nivell a recuperar) (+ nom i cognoms)“. Exemple: Examen de recuperació Sejong 4 Pau Fabregat Fabregat. 

 Atenció! A partir del febrer de 2023, farem servir la nova versió de llibres de text:     

 Sejong Korean Edición 2022 – King Sejong Institute 

Els llibres es poden adquirir a l’oficina de l’Institut amb un descompte (per compra conjunta) o a la web de la llibreria especialitzada en idioma coreà: Aprende Coreano Hoy. Amb descompte de compra conjunta, tenen un preu de 19 euros fent el pagament a l’oficina de l’Institut (en metàl·lic). Si els voleu comprar individualment a Aprende Coreano Hoy, el preu es de 21,95 euros. Nosaltres fem comanda de només el Student’s Book, no del Workbook.