Topik-Contacto

Coordinadora: Mihwa JO JEONG

Adreça: Facultat de Traducció i Interpretació, Edifici K,  Universitat Autònoma de Barcelona 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Barcelona

E-mail: topik.uab@gmail.com

Web:  https://webs.uab.cat/topik/

Telèfon: (provisional)