Matrícula i inscripció

Matrícula i inscripció als cursos

Si us plau, llegiu atentament tots els passos a seguir per a fer la matrícula.

La matrícula és indispensable per poder realitzar el curs.
El pagament de l’import del curs es realitzarà a través de transferència o ingrés en compte corrent, no s’acceptarà diners en efectiu ni pagaments amb targeta. La matrícula i la plaça seran efectives un cop s’hagi pagat l’import del curs.
L’Institut Sejong de Barcelona es reserva el dret d’anul·lar un grup si no s’arriba al mínim d’alumnes establert (mínim 5 alumnes).

1. Preu dels cursos

    • Cursos regulars: 150 € (per cada nivell)
    • Coreà avançat: 75€
    • Cursos intensius (hivern o estiu): 100€

2. Dades de transferència al compte corrent (cursos regulars)

    • Banc: BBVA
    • Titular: UAB (Institut Sejong de Barcelona)
    • Compte IBAN:  ES48 0182 6035 4202 0161 0323
    • Concepte: Sejong (nivell) + Nom d’alumne

IMPORTANT: indiqueu al concepte de l’ingrés (SEJONG NIVELL + EL VOSTRE NOM). Per tal que la matrícula sigui efectiva, cal adjuntar el comprovant del pagament al formulari omplert.
Un cop començat el curs no es farà cap devolució (excepte els casos justificats amb justificant mèdic).

3. Formularis d’inscripció

Per a matricular-se, s’ha d’omplir primer el formulari d’inscripció, adjuntant el comprovant del pagament del curs corresponent.

Cursos presencials* Enllaç al formulari
Sejong 1 (grup 1)
Sejong 1 (grup 2)
Sejong 2
Sejong 3
Sejong 4
Sejong 5
Sejong 6
Sejong 7
Sejong 8
Coreà avançat (고급반 – Online)

*Es preveu que la modalitat online no estigui disponible per al següent semestre. Tot i això, en cas de voler cursar un nivell en modalitat online, haureu de contactar directament amb nosaltres al correu info.sejongbarcelona@gmail.com i enviar un correu amb l’assumpte “SO·LICITUD DE CLASSE ONLINE (Nivell de Sejong que voleu cursar)“.

4. Període de matriculació

Matrícula primer semestre oberta a partir del 17 de juliol fins al 15 de setembre de 2023 (cursos regulars)

  • Pels alumnes de nou accés amb coneixement previ de la llengua hauran de fer un examen de nivell en línia (CLIC) i, segons els resultats, us indicarem el nivell del qual us heu de matricular. Aquesta prova de nivell està reservada exclusivament als estudiants de nou accés. És una eina per avaluar “aproximadament” el nivell d’idioma de l’estudiant. No es podrà fer servir com a mètode d’accés a un nivell superior per als alumnes que han suspès l’examen del curs anterior.
  • Si ja t’has matriculat prèviament d’algun curs amb nosaltres, no és necessari fer l’examen de nivell.
  • En cas de suspens de l’examen, hi ha la possibilitat de realitzar una recuperació. L’examen de recuperació tindrà lloc al despatx de l’Institut Sejong una setmana abans del començament de curs (aproximadament). En cas de voler realitzar-lo, envieu un correu a info.sejongbarcelona@gmail.com i poseu d’assumpte “Examen de recuperació (+ el nivell a recuperar) (+ nom i cognoms)“. Exemple: Examen de recuperació Sejong 4 Pau Fabregat Fabregat. 

 Atenció! A partir del febrer de 2023, farem servir la nova versió de llibres de text:     

 Sejong Korean Edición 2022 – King Sejong Institute 

Els llibres de text es poden adquirir a l’oficina de l’Institut amb un descompte indicant “compra conjunta” al formulari d’inscripció. Amb descompte de compra conjunta, tenen un preu de 19 € fent el pagament a l’oficina de l’Institut (en metàl·lic). També es pot demanar individualment a la web de la llibreria especialitzada en idioma coreà: Aprende Coreano Hoy. Si els voleu comprar individualment a Aprende Coreano Hoy, el preu es de 21,95 €. Nosaltres fem comanda de només del Student’s Book.

També hi ha l’opció de vendre i comprar llibres de text de segona mà, una opció més econòmica, sempre que els llibres siguin la nova versió que fem servir ara (Sejong Korean Edición 2022 – King Sejong Institute) i estiguin disponibles. El preu de venta serà de 10€ (per més detalls, dirigiu-vos a Llibres de text de segona mà).

Per a vendre:

 • Venir al despatx de l’Institut Sejong.
 • Portar el(s) llibre(s) que es volen posar en venta.
 • Acordar un preu.
 • Donar-nos les teves dades per a poder contactar amb tu si el teu llibre es ven (nom i cognoms, DNI, número de telèfon, correu electrònic, data en que es posa en venta el llibre).
 • Emmagatzemem el(s) llibre(s) fins que es venguin.
 • Un cop venut(s), venir altre cop al despatx de l’Institut Sejong a adquirir els diners (seran sempre en efectiu).

Per a comprar:

 • Contactar amb nosaltres per correu a info.sejongbarcelona@gmail.com o trucant-nos al 935868824.
 • Preguntar si està disponible el llibre del curs que desitges.
 • Si la resposta és “sí”, venir al despatx de l’Institut Sejong.
 • Pagar el llibre en efectiu.