Cursos regulars

L’Institut Sejong de Barcelona ofereix els següents cursos regulars.

Un cop acabat el curs anual amb èxit, es pot accedir a un cicle de nivell més avançat i obtenir el Certificat de l’Institut Sejong, vàlid per a tots els Instituts Sejong arreu del mon.

Si sou estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, en acabar un curs anual podeu sol·licitar el reconeixement de 3 ETCS i convalidar-los.

  Descripció dels cursos (PDF)

 

Pla curricular de l’Institut Sejong de Barcelona

Curs regular

(Marco Común Europeo de Referencia)

Coreà 1 (초급1)

(MCER) A1

Coreà 2 (초급2)

 (MCER) A2

Coreà 3 (중급1)

(MCER) B1

Coreà 4 (중급2)

(MCER) B2

Coreà 5 (고급1)

(MCER) C1

Coreà 6 (고급2)

(MCER) C2

Anual Coreà bàsic 1 Coreà bàsic 2 Coreà Intermedi 1 Coreà Intermedi 2 Coreà avançat 1 Coreà avançat 2
Llibre de text (per semestre) Sejong 1 (1 A) Sejong 2 (1 B) Sejong 3 (2 A) Sejong 4 (2 B) Sejong 5 (3 A) Sejong 6 (3 B) Sejong 7 (4 A) Sejong 8 (4 B) Sejong 9-1 Sejong 9-2