Curso TOPIK I

Curso preparatori para el examen TOPIK (nivell 1 i 2)

Aquest curs es destina a aquelles persones que volen examinar-se de l’examen de llengua coreana TOPIK I, els nivells 1 i 2.

Nom del professor:
Període del curs:
Període d’inscripció:
Nº de classes:
Durada: 3 setmanes (dimecres i divendres)
Hores presencials:
Preu:
Nº mínim d’alumnes: 5 alumnes

Heu d’enviar el full de preinscripció omplert a info.sejongbarcelona@gmail.com amb el rebut del pagament adjunt.

Compte corrent del curs

BBVA
Titular:
Concepte: Nom alumne + Curs TOPIK
Compte IBAN : 

* Assegurar-se de que el titular (destinatari) és el correcte.

Formulari Formulari de preinscripció curs TOPIK I