Coreà bàsic inicial 1A (Sejong 1)

Aquest curs està dirigit als alumnes que no tenen cap coneixement de l’idioma coreà. 

S’estudiarà: l’alfabet coreà i les seves particularitats, adquisició i domini dels mecanismes fonètics, combinació de síl·labes i sistema de transcripció, ordre de les paraules, els pronoms personals i demostratius, les partícules gramaticals bàsiques i la terminació declarativa i interrogativa dels verbs.

Metodologia: la classe s’articularà al voltant del llibre de text, Coreà Sejong 1A. Els continguts es tractaran seguint la seqüència: introducció – assimilació (exercicis més mecànics) – ús, amb un èmfasi especial en la pràctica comunicativa.

 

Continguts comunicatius i socioculturals:
– Saludar
– Presentar-se
– Explicar la vida quotidiana
– Demanar informacions
– Comprar
– Quedar amb algú
– Activitats pel cap de setmana.

Continguts gramaticals:
– Adquisició del alfabet
– Estil de parla formal e informal
– Negació
– Interrogació
– Connectors bàsics
– Passat
– Futur

S’espera que l’alumne adquireixi al voltant de 300 paraules en aquest nivell.