Coreà intermedi 4B (Sejong 8)

Per matricular-se d’aquest curs, és necessari que l’alumne hagi assimilat els continguts dels cursos fins a coreà intermedi 2 (Sejong 7) per seguir el ritme de les classes. L’alumnat nou podrà fer una proba de nivell per comprovar que es capaç de seguir el curs. Aquest curs va dirigit a les persones que vulguin consolidar les seves competències comunicatives i lingüístiques de coreà en el seu àmbit de treball.

Es seguirà la metodologia del llibre de text Coreà Sejong 8. Els continguts es tractaran seguint la seqüència: introducció – assimilació (exercicis més mecànics) – ús, amb un èmfasi especial en la pràctica comunicativa. S’esperarà que els alumnes no solament adquireixin un domini mecànic, sinó que també siguin capaços d’emprar-los a l’hora de comunicar-se efectivament.

 

Continguts comunicatius i socioculturals:

– Professions, pla i les expectatives de futur

– Els hàbits, esport i salut

– Arquitectura i urbanització

– Debat: acord i desacord

– Fenòmens de desastre natural

– Cultura empresarial, consultes i col·laboració professionals

– Contes i relats

– Transformació social i problemes socials

– Graduació i cerimònia oficial

Continguts gramaticals:

– Els substantius dependents

– Les partícules especifiques

– Els sintagmes proposicionals

– Les conjuncions subordinants

– Els verbs de canvi d’estat

– Els verbs passius i causatius

– Les locucions de comparació

– Els verbs auxiliars i perifràstics

– Les terminacions verbals

L’alumne aprendrà al voltant de 823 paraules noves.