Coreà intermedi 3B (Sejong 6)

Per matricular-se d’aquest curs, és necessari que l’alumne hagi assimilat els continguts dels cursos fins a coreà intermedi 1 (Sejong 5) per seguir el ritme de les classes. L’alumnat nou podrà fer una proba de nivell per comprovar que es capaç de seguir el curs. Aquest curs va dirigit a les persones que vulguin consolidar les seves competències comunicatives i lingüístiques de coreà en el seu àmbit de treball.

Es seguirà la metodologia del llibre de text Coreà Sejong 6. Els continguts es tractaran seguint la seqüència: introducció – assimilació (exercicis més mecànics) – ús, amb un èmfasi especial en la pràctica comunicativa. S’esperarà que els alumnes no solament adquireixin un domini mecànic, sinó que també siguin capaços d’emprar-los a l’hora de comunicar-se efectivament.

 

Continguts comunicatius i socioculturals:
– Demanar disculpes
– Diferents cultures
– Regles i modals coreans
– Propòsits laborals
– Noticies i comunicació
– Reparacions i esmenes
– Comiats

Continguts gramaticals:
– Conjuncions
– Descripcions i comparacions
– Estil literari
– Estil indirecte
– Estil de presa de notes
– Suposicions
– Hàbits del passat

L’alumne aprendrà al voltant de 630 paraules noves.