Coreà avançat 1 i 2

Aquest curs està dirigit als alumnes que han acabat tots els nivells a l’Institut Sejong i/o desitgen ampliar el seu coneixement lingüístic per dedicar-se a la traducció o a professions relacionades amb la llengua coreana.

Se centrarà en la comprensió i traducció de diferents textos de temàtica variada els quals després hauran de debatre oralment entre els alumnes per millorar la competència comunicativa oral, utilitzant el vocabulari i el coneixement gramatical. Es tractaran diversos temes: culturals, socials, econòmics, etc.

Modalitat online
Període: semestral
   1r semestre: febrer-juny 45 h
   2n semestre: setembre-desembre 45 h
Horari: 3 hores per setmana (es pot modificar)