Coreà avançat per a traductors i intèrprets

Aquest curs està dirigit als alumnes que han acabat tots els nivells a l’Institut Sejong i/o desitgen ampliar el seu coneixement lingüístic per dedicar-se a la traducció o a professions relacionades amb la llengua coreana.

Se centrarà en la comprensió i traducció de diferents textos de temàtica variada els quals després hauran de debatre oralment entre els alumnes per millorar la competència comunicativa oral, utilitzant el vocabulari i el coneixement gramatical. Es tractaran diversos temes: culturals, socials, econòmics, etc.

El material que s’utilitzarà principalment serà el llibre de text The Routledge Intermediate Korean Reader (Jaehoon Yeon, Jieun Kiaer, Lucien Brown) i en algunes ocasions s’analitzaran textos literaris. Es planteja organitzar sessions especials amb l’autor del llibre.

Modalitat online+offline : cada 4 sessions se’n farà 1 de presencial
Professora encargada: Sumin Hong (les sessions es dividiran amb la intervenció d’altres professors)
Període: anual (90 h)
   1r semestre: febrer-juny 45 h
   2n semestre: setembre-desembre 45 h
Horari: 3 hores per sessió (es pot modificar)
Preu anual: 150 €